BETAFENCE PREDSTAVUJE NOVÝ RAD OPLOTENIA: CREAZEN

Vyvinuli sme inovatívny panelový systém oplotenia CreaZen, ktorý je pútavý vďaka charakteristickým vzorom profilov a zaručuje tiež kvalitu a bezpečnosť na mnoho rokov.

Starostlivo sledujeme trendy na trhu s oplotením a sledujeme potreby našich zákazníkov. Rad CreaZen odpovedá na dopyt po pôvodne postavenom palisádovom oplotení.

Panely a brány CreaZen sa vyznačujú tým, že prechádzajú vertikálnymi profilmi, ktoré sa podobajú na vetvy kríkov a stromov. Táto konštrukcia je veľmi originálna, zatiaľ čo v rovnakom čase zostáva jednoduchá a bližšie k prírode.

PLOTY CREAZEN – TVORIVÁ KVALITA

Krásny inovatívny dizajn je len jedna z hodnôt systému oplotenia CreaZen. Panely a krídlové brány spoločne s kompatibilnými stĺpikmi Betafix poskytujú jednotné oplotenie a sú ideálne tak pre súčasnú, ako aj klasickú architektúru.

Rovnako ako každý produkt Betafence, i CreaZen, sa vyznačuje vynikajúcou kvalitou a trvanlivosťou. Všetky prvky systému sú pozinkované a pokryté polyesterovým povlakom, čo výrazne predlžuje jeho životnosť. CreaZen sa ľahko inštaluje – panely sú napojené na stĺpik len na dvoch miestach pomocou konektorov.