Gabionové konštrukcie firmy Betafence nachádzajú uplatnenie v mnohých moderných projektoch inžinierskych stavieb, okrem iného v korytách riek, na nábrežiach, pozdĺž ciest a železničných násypov. Gabióny zaistí Vašej záhrade, domu či priemyselnému objektu úplne iný vzhľad.